CEMENTOVÝ POTER

Cementový poter môže by použitý na všetky bežné podkladové minerálne materiály. Je vhodný aj ako poter pre podlahové vykurovanie. Priemyselne vyrábaná betónová zmes pre ručné aj strojové spracovanie. Zmes je vhodná na realizáciu kontaktného, oddeleného aj plávajúceho poteru na všetkých bežných podkladových materiáloch. Taktiež vhodný aj na realizáciu poteru pri podlahách s podlahovým vykurovaním.