O FIRME

HASTAV ŽILINA, s.r.o.

je stavebná spoločnosť s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. V rámci svojich výrobných aktivít spolupracuje s mnohými domácimi i zahraničnými výrobcami špeciálnych stavebných materiálov.

Spoločnosť bola založená v roku 1997. Zameriava sa na realizáciu poterov cementových aj anhydritových, zdvojených a dutinových podláh, epoxidových podláh. Realizujeme aj ľahké betóny vo forme polystyrénbetón, penobetón. Realizujeme aj drátkobetóny a betóny so vsypom, vrátane betonáže parkovísk. Spoločnosť je schopná ponúknuť a zabezpečiť dodávku prác v rámci realizácie hlavného predmetu činnosti podľa požiadaviek a nárokov zákazníka.

Pri vlastnej realizácii zabezpečujeme technický a odborný dozor vykonávaných prác, koordinujeme nasadenie potrebných kapacít a kontrolujeme dodržiavanie harmonogramu prác. Taktiež zabezpečujeme, aby boli práce vykonávané v potrebnej kvalite a v stanovenom termíne odovzdávané vedľajšiemu dodávateľovi stavby alebo priamo investorovi. Naša obchodná stratégia je založená na kvalite ponúkaných prác so silnou orientáciou na zákazníka s ponukou odborného poradenstva v rámci realizácie stavebných prác.

V roku 2005 spoločnosť HASTAV Žilina, s.r.o. vybudovala systém manažérstva kvality, ktorý udržiava v súlade s požiadavkami normy, STN EN ISO 9001:2001 ako vo vzťahu k zákazníkom, tak i vo vzťahu k vlastným zamestnancom a partnerom. V roku 2008 sme úspešne obhájili systém manažérstva kvality prostredníctvom recertifikačného auditu. Od roku 2010 systém EN ISO 9001:2001 nerecertifikujeme auditom.

V súčasnosti má spoločnosť HASTAV ŽILINA, s.r.o. 15 zamestnancov na plný pracovný úväzok. S našim odborným personálom spolupracujú aj zazmluvnené podnikateľské subjekty, ktoré prešli transformáciou zo zamestnanca našej spoločnosti na samostatnú podnikateľskú jednotku. Dnes Vám môžeme ponúknuť 45 kvalifikovaných pracovníkov v rámci realizácie hlavného predmetu činnosti.

Počas realizácie využívame vlastné technické vybavenie:

  • 6 ks plnoautomatických strojných zariadení na výrobu a dopravu cementových poterov značky Brinkmann,
  • 4 ks plnoautomatických strojných zariadení na výrobu a dopravu ľahkých betónov značky Sircontec,
  • 3 ks šnekové čerpadlá na tekuté zmesi značky PFT,
  • 1 ks piestového čerpadla značky Putzmeister P 715 TD,
  • hladičky na poter,brúsky na betón, rezačky na betón, priemyselné vysávače.

anhydrit1