POLYSTYRÉNBETÓNY

Kašovitá hmota s výbornou schopnosťou držať požadovaný tvar a požadovanú rovinnosť. Výborne vyplňuje nerovnosti, ľahko sa spracováva. Má výborné tepelno-izolačné vlastnosti a súdržný povrch. Pri tvrdnutí sa môžu v polystyrénbetóne, podľa druhu aplikácie, spôsobu ošetrovania a jeho postupnom zaťažení vyskytovať nekontrolovateľné zmršťovacie trhliny a to i nad rámec dilatačných polí. Tieto zmršťovacie trhliny nie sú jeho závadou. Používa sa na spádové vrstvy plochých striech, výplňové a vyrovnávacie vrstvy podláh a dutín rôznych stavieb. Materiál s použitím hlavne v období s teplotami okolia a podkladu nad +5°C.