SAMONIVELIZAČNÉ

Stierkovanie a vyrovnávanie s nivelačnou hmotou s vysoko výkonnou skapalňovacou technológiou pre stierkovacie práce na stavebne obvyklých podkladoch. Pre následné kladenie všetkých podlahovín, parkiet, taktiež keramiky a prírodného kameňa. Stierka je čerpateľná, pre interiér a exteriér.