ZAMESTNANCI

KONATELIA SPOLOČNOSTI HASTAV ŽILINA, s.r.o.

Vladimír Kianička

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Dušan Špánik

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

KANCELÁRIA HASTAV ŽILINA, s.r.o.

Ing. Katarína Kozliková

Zmluvné a obchodné vzťahy, projektový manažér

vizitky_Katka new

Natália Hudecová

Účtovné a ekonomické oddelenie

vizitky_Natália

Robotníci HASTAV ŽILINA, s.r.o.

15 VÝROBNÝCH PRACOVNÍKOV

Discovery Park West Point Lighthouse Puget Sound Seattle